Đá Ong Vàng Ốp Lát

Thông Tin Sản Phẩm: Đá Ong Vàng Ốp Lát

– Tên sản phẩm: Đá ong Vàng
– Kích thước: 100×200, 150×300… dầy 20 mm
– Màu đá: đỏ đất
– Chất liệu: Đá khai thác tự nhiên, đá thiên nhiên.
– Bề mặt: cắt thô tự nhiên, bề mặt đá ong xám có nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt giống như tổ ong, có viên lỗ ít (gọi là lỗ kiến) có viên lỗ nhiều (lỗ ong).
– Cạnh: Cắt phẳng.
– Chất lượng đá: rất tốt.