Gạch Ấn Độ Nhập Khẩu 80×160 (cm) TDCF-09

Thông số kỹ thuật : Gạch Ấn Độ Nhập Khẩu 80×160 (cm) TDCF-09

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 80×160 cm

Xương gạch: Porcelain

Chất men: Men Bóng

Công năng: Lát nền, ốp tường

Xuất xứ: Ấn Độ