Gạch Ấn Độ Nhập Khẩu 90×180 (cm) TDCF-03

Thông số kỹ thuật : Gạch Ấn Độ Nhập Khẩu 90×180 (cm) TDCF-03

Bề mặt: Bóng

Kích thước: 90×180 cm

Xương gạch: Porcelain

Chất men: Men Bóng

Công năng: Lát nền, ốp tường

Xuất xứ: Ấn Độ