Gạch Cắt CNC TD-01

Thông số kỹ thuật : Gạch Cắt CNC TD-01

Thông Tin Cơ Bản: Gạch Cắt CNC TD-01

Bề mặt: Theo Yêu Cầu

Kích thước: Đủ các Kích Thước

Công năng: Lát nền