Gạch Cắt CNC TD-03

Thông số kỹ thuật : Gạch Cắt CNC TD-03

Thông Tin Cơ Bản: Gạch Cắt CNC TD-03

Bề mặt: Theo Yêu Cầu

Kích thước: Đủ các Kích Thước

Công năng: Lát nền