Đá Ong Xám Ốp Tường 3D

Thông Tin Sản Phẩm: Đá Ong Xám Ốp Tường 3D

– Kích thước:  Nhiều kích thước

– Độ dày: 1-2 Cm.
– Màu đá: màu xám ghi, khi gặp nước chuyển thành màu đen tuyền.
– Chất liệu: Đá khai thác tự nhiên, đá thiên nhiên.
– Bề mặt: cắt thô tự nhiên, bề mặt đá ong xám có nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt giống như tổ ong, có viên lỗ ít (gọi là lỗ kiến) có viên lỗ nhiều (lỗ ong).
– Cạnh: Cắt phẳng.
– Chất lượng đá: rất tốt.