Gạch Thông Gió Xi Măng TD-04

15,000

Thông Tin Sản Phẩm: Gạch Thông Gió Xi Măng TD-04

Gạch Thông Gió Xi Măng TD-04

 • Nhà sản xuất: Việt Nam
 • Dòng sản phẩm: Gạch thông gió xi măng
 • Số lượng sản phẩm trong kho:
 •  Màu : xi măng
  – Diện tích : 25 viên/m2
  – Đóng gói : 1 thùng = 4 viên
  – Độ hút nước :10.7%
  – Cường độ nén : 3.8 MPa
Gạch Thông Gió
Gạch Thông Gió Xi Măng TD-04

15,000