Gạch Kính Lấy Sáng Màu Indo TD-02

Thông Tin Sản Phẩm: Gạch Kính Lấy Sáng Indo TD-02

  • Nhà sản xuất: Indo
  • Dòng sản phẩm: Gạch kính Màu
  • – Kích thước: 190x190x80mm
  • – Chất liệu : Thủy tinh
    – Độ xuyên sáng : Gạch trong suốt 75%
    – Thùng 6 viên
    – Ứng dụng : Mái, tường lấy sáng, trang trí,…