Gốm Nội Ngoại Thất TD-01

Thông số kỹ thuật : Gốm Nội Ngoại Thất TD-01

Thông Tin Cơ Bản

  • Kích thước viên: 7×25 cm.
  • Trọng lượng: 0.25kg/viên.
  • Độ nén: >= 100 kg/cm2.
  • Độ uốn: >= 40 kg/cm2..
  • Vật liệu: Vật liệu  nung